Bezpieczeństwo

ANNAX aineżorgaz hcajcautys w ćśonzcąŁ

ANNAX oferuje zestawy łączności w sytuacjach zagrożenia, umożliwiające pasażerom kontakt z obsługą pociągu, w celu przekazania informacji o zagrożeniu oraz uzyskania instrukcji.
 
Jednostki łączności pasażerów z załogą mogą być instalowane w różnych miejscach w pojeździe. Konstrukcja obudowy może być dostosowana przez ANNAX tak, aby uwzględnić konstrukcję wnętrza pojazdu i zapewnić bezpieczne dopasowanie do miejsca oczekiwanej instalacji. Zestawy łączności w sytuacjach awaryjnych mogą być zintegrowane z systemem informacji pasażerskiej ANNAX.
 

ANNAX CCTV

ANNAX oferuje system kamer CCTV i rejestratorów wideo, które mogą być zintegrowane z systemami ANNAX i są w stanie znacznie poprawić bezpieczeństwo pasażerów i obsługi.
 
Wnętrze pojazdu, a szczególnie miejsca, w których mogą zdarzyć się sytuacje awaryjne lub pożar, a także miejsca, w których są zainstalowane zestawy łączności pasażerów z załogą, mogą być obserwowane na monitorach przez obsługę pociągu i personel centrum sterowania w celu koordynacji akcji ratunkowej. Jako kamery systemu CCTV wykorzystywane są kamery cyfrowe.
Nagrania z kamer są przekazywane przez Ethernet do rejestratorów wideo i przechowywane na dyskach w nich zainstalowanych oraz wyświetlane w centrum sterowania lub kabinie kierowcy, umożliwiając obserwację na żywo. Do nagrywania materiału filmowego, ANNAX oferuje rejestratory NVR 33 i NVR 16, jak również unikalne oprogramowanie umożliwiające pobieranie, wyświetlanie i przegląd nagranego materiału wideo. System automatycznie powiadamia obsługę jeśli miejsce na nośniku rejestratorów się kończy lub wystąpił błąd dysku twardego.
 

ANNAX BLIS-System informacji dla osób niewidomych i niedowidzących

Pasażerowie w środkach transportu publicznego są informowani na wyświetlaczach o rozkładzie jazdy, trasach podróży i następnej stacji. Jednakże tego rodzaju informacje nie docierają do osób z zaburzeniami wzroku.
ANNAX BLIS zapewnia dodatkową funkcjonalność systemów informacji pasażerskiej. Pasażer z zaburzeniami wzroku otrzymuje osobiste urządzenie (podręczne lub wbudowane w białą laskę), które po naciśnięciu jednego z przycisków sterowania, emituje komunikat akustyczny o następnym przystanku lub stacji końcowej.
System może być instalowany w pojeździe lub zintegrowany z już istniejącym systemem informacji pasażerskiej. Umożliwia to poprawę dostępności pociągów dla pasażerów niepełnosprawnych.
 
 

ANNAX Ochrona przeciwpożarowa

Dostępne są trzy różne rozwiązania. Pierwszy etap zapewnia podstawowe funkcje systemu ochrony przeciwpożarowej.
Kolejny etap dodatkowo integruje system ochrony przeciwpożarowej częściowo z systemem informacji pasażerskiej ANNAX, co umożliwia emisję informacji za pośrednictwem wszystkich dostępnych na pokładzie pociągu środków i stały podgląd miejsca pożaru za pośrednictwem kamer i monitorów systemu CCTV.
Trzeci etap to pełna integracja. Umożliwia ona dodatkowo automatyczną transmisję obrazu z miejsca rejestracji pożaru do centrum sterowania, a także zapewnia kanał komunikacyjny między centrum sterowania i maszynistą.
 
 
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.